Janus fjärde ansikte

Inom några veckor utkommer Janus fjärde ansikte. Det är en thriller och deckare, som behandlar olika aspekter av Privacy, eller “Rätten att få vara ifred”.

Ett hot mot människors personliga integritet uppdagas, och spåren leder till en fransk terroristorganisation.

I boken möter du dem som gömmer sig från samhället. Du möter också den svartsjuka och osäkra kvinna som låser in sin man i ett nätverk av regler – istället för den oftare förekommande svartsjuke mannen.

Rätten att få vara ifred blandas med andra rättigheter, såsom samhällets rätt att övervaka sina och andras medborgare för att undanröja terrorhot, och informationens inneboende “vilja” att vara fri, som till exempel WikiLeaks menar finns.

Boken utspelar sig i Karlstad och Paris.