Intervju inför Bokmässan

En trevlig intervju av Karin Lundberg med Helena Trotzenfeldt inför Bokmässan.

Hälsa på oss i monter A02:50!