Årets deckarförlag

Mycket stolta är vi förstås på Lindia över att utnämnas till ett av årets deckarförlag av Expressen.

Tack för det, Janus fjärde ansikte!