Lindia Billing

Vi har nu skapat en kommersiell variant av Excel-systemet Lindia Billing, eftersom intresset från småförlag varit så stort. Det håller ordning på dina kunder, dina fakturor, dina säljobjekt och ditt lager, och finns i en enklare freeware-variant, och en kommersiell version.

Läs mer här.