Säkra dina digitala tillgångar

Säkra dina digitala tillgångar ges ut i Q4 2015.

Den är en komplett handbok för små och medelstora företag, som vänder sig till den som är ansvarig för att IT-säkerheten fungerar.

Den tar upp nätverk, IT-system, datalagring och regelverk runt kund- och användardata. Du får råd och checklistor för att kunna välja nya lösningar, och för att kunna diagnosticera brister i ditt befintliga nätverk och fatta beslut om förändring.

Säkerheten behöver vara tillräckligt bra för att verksamheten ska fungera. Du behöver således använda dina medel och resurser så klokt som möjligt för att optimera skyddet av dina digitala tillgångar, utan att det kostar för mycket i form av pengar eller tid.

Du får vägledning i hur din organisation bör vara uppsatt.

Boken berättar också vilka lagar du behöver förhålla dig till – exempelvis gällande personlig integritet och dina kunders data.

Kapitelförteckning

  1.  Introduktion
  2. Verksamhetstyper
  3. Tillgångar
  4. Hot
  5. Skydd
  6. Din situation
  7. Fördjupning
  8. Bibliografi

Om boken

ISBN 978-91-980657-4-9