Presentationsmaterial och bok

Om du har ett område du är bra på, kan vi hjälpa dig att få ut din bok. Du behöver inte ha allt på plats. Vi skräddarsyr ditt erbjudande för såväl oskrivna som halvskrivna som nästan färdigskrivna manus.

Om du vill ha ett kurs- eller presentationsmaterial till din bok ordnar vi det också. Vi har lång erfarenhet av kurser och pedagogik, och ser till att ditt budskap blir tydligt och lättfattligt för din publik.

Den färdiga boken följer ett förutbestämt format. Vi ger dig alternativen, och du bestämmer.

Du kan sedan använda både boken och presentationen för att marknadsföra dig själv, din idé, din kompetens eller ett område du brinner för.