Lindia Billing

Excel-systemet Lindia Billing är till för småförlag med upp till åtta titlar, som vill hålla koll på sin försäljning.

En basversion finns tillgänglig för gratis nedladdning genom att gå med i denna Facebook-grupp.

Den kommersiella versionen beställer du genom att kontakta oss. Priset är för närvarande 1 500 kr exkl moms.

Systemet innehåller inga makron. Alla funktioner är genererade med hjälp av formler.

Basversionen

  • Kundregister med ett antal bokhandlare förinlagda
  • Fakturaregister
  • Faktura och leveransbesked, som genereras ur registret
  • Flikar för utskrift av kuvert, adressetiketter och adresser i brev
  • Support via Facebook-gruppen, dvs frågor som är generella besvaras där

Den kommersiella versionen

  • Alla funktioner i basversionen
  • Lagerhantering, där systemet håller ordning på antal böcker som sålts eller delats ut
  • Logg-flikar för milersättning och traktamenten
  • Skräddarsydd implementation, dvs vi bygger filen efter dina uppgifter
  • Personlig support och viss rådgivning under ett år

Övrigt

Systemet behöver kompletteras med ett bokföringsprogram, eftersom Excel-system inte uppfyller Skatteverkets krav för ett sådant system.

Lindia tar inte ansvar för eventuella skador eller fel som uppstått vid användning av systemen. Det är viktigt att själv kontrollera att fakturorna är korrekta innan de skickas.