Att skriva hos Lindia

Här följer de regler vi tillämpar vid skrivning.

Mallen

Använd Heading 1, följt av Quote, fyra rader med hårt enter (shift+enter).

Använd Heading 2, och Heading 3 om det behövs.

Undvik att fetstil och kursiv. Använd istället Strong.

Efter rubrik och punktlista följer ett Första stycket, därpå ska samtliga vara Andra stycket. Om man vill skapa ett naturligt brott går det att använda en blankrad, följt av Första stycket. Men i övrigt ska inga tomma rader användas.

Avstava aldrig manuellt.

Tabeller skapas direkt på sidan med Words inbyggda funktion.

Tankstreck “–” bör väljas istället för bindestreck “-”.

Undvik punkter, komman och kolon i rubriker. Endast tankstreck är tillåtet.

“…” skrivs med blankslag före om det är ett avbrott i en mening, men utan blankslag om det är ett avbrott i ett ord. “Jag visst inte …” eller “Då kom snicka…”.

Behåll länkar. Vi fixar dem på slutet.

Strunta helt i sidnummer, tabellbrytningar och avstavningar. De tas om hand vid typsättningen.

När du är klar

Innan sättning är det bra att göra följande:

  1. Sök på sådant som kan ha blivit fel, och fixa. “T ex”, “P g a”, “.000″ ifall du använt punkt före tusental. Använd gärna orden i ordlistan nedan som sökbegrepp.
  2. Minska ner så att du bara ser 25 procent. I det läget är det lätt att granska så att du har “1:a stycket” efter varje rubrik och sedan “2:a stycket”.
  3. Bland stilknapparna finns en som heter “Normal”. Om du högerklickar på den kan du välja att se överallt den används. Det blir gulmarkerat. Den ska bara förekomma fram till innehållsförteckningen. Om du hittar den efter det – och det är lättast att se om vyn är 50 procent – bör du fixa till så att det blir rätt.

Löpande text

Det finns många ord som går att skriva på flera sätt, men inkonsekvens är inte tillåtet. Denna lista visar våra val.

Alla förkortningar skrivs ut. Undantag är tabeller och bilder. “Etc” skrivs “med mera”, “med flera” eller “och så vidare”.

Procent skrivs normalt med bokstäver, om det inte är mitt i en sifferexercis. Siffror skrivs ut upp till och med tolv, men sedan skrivs de med tal, om det inte är en sifferövning av typen “fyra kvinnor och 14 män”. I så fall bör skribenten fundera över om det är löpande text, i vilket fall “14″ bör skrivas “fjorton”, eller om det är en del av en större matematisk övning, i vilket fall kvinnorna ska vara “4″.

Klockan är alltid elva eller tolv. Aldrig 11 eller 12. Aldrig 12:30 i löpande text, utan halv ett på dagen.

100 000 skrivs enligt svensk standard med hårt blankslag som avdelare. Alt+mellanslag.

Vi använder genitiv-s. “Anders’ bok”, inte “Anders bok”. Undantag är boktiteln “Janus fjärde ansikte”, eftersom apostrofer inte gör sig på bokomslag.

Vedertagna förkortningar skrivs med små bokstäver: adhd, cd, dna, dvd, gd, it, mc, pc, pdf, pm, sfi, sms, tv, vd. Bara förkortningar läsaren inte kan förmodas känna till samt namn skrivs med stora bokstäver. Behöver förkortningen en ändelse används kolon om den skrivs med små bokstäver, annars sätts ändelsen direkt på förkortningen: “vd:ns”, “SCBs”.

Enkelfnuttar används enbart innanför dubbelfnuttar: “Hon valde mellan orden ‘glad’ och glättig’”.

Ordlista

Skriv Skriv inte
epost e-post, mail, email, mejl
sådär så där
ungefär cirka, ca
webbplats, webbsida, domän site, sajt, hemsida